ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Produkce mléka

Patříme k předním dodavatelům mléka v regionu. Chováme holštýnský skot. Denně vyprodukujeme více než 19 000 litrů mléka.

Rostlinná výroba

Obhospodařujeme přes 2 300 hektarů zemědělské půdy. Vyrábíme krmiva pro naši živočišnou výrobu. Pěstujeme olejniny, obiloviny i léčivé rostliny.

Bioplyn/energie

Naše dvě bioplynové stanice pracují na principu mokré fermentace, vyprodu­kovaný bioplyn je zdrojem čisté energie. Naše elektřina je dodávána do sítě ČEZ.

Produkce
mléka

Patříme k předním dodavatelům mléka na Novojičínsku. Chováme přes 680 kusů krav a 570 kusů mladého skotu. Naše dojnice ze stáda holštýnského skotu vyprodukují každý den více než 19 000 litrů mléka, které z mlékáren putuje do kuchyní stovek domácností.

Náš mléčný skot je chován s důrazem na péči o zdraví našich zvířat. Základním předpokladem je též zachování přirozených přírodních podmínek chovu. Krmné směsi podávané našim dojnicím jsou obohaceny probiotiky, selenem, zinkem, manganem i jódem. Tyto prvky pozitivně ovlivňují zdravotní stav zvířat a výrazně zvyšují hladinu mikroprvků v mléce.

Rostlinná
výroba

Obhospodařujeme 2 315 hektarů zemědělské půdy, podíl orné půdy činí 84 %. Naše rostlinná výroba se primárně soustředí na produkci krmiv a krmných směsí podporujících naši živočišnou výrobu a na zajištění surovin pro chod bioplynových stanic. Pěstujeme též olejniny, obiloviny a léčivé rostliny a podílíme se na zkvalitňování trvalých travních porostů.

Bioplyn/Energie

Provozujeme 2 bioplynové stanice pracující na principu mokré fermentace a dvoustupňového anaerobního kvašení. Vyprodukovaný bioplyn je zdrojem čisté energie. Elektřina je dodávána do sítě ČEZ. Obě bioplynové stanice vyprodukují dohromady 1,6 MWh/hodinu. Čistou energii produkujeme ze směsi hovězí kejdy s příměsí produktů rostlinného původu.

Kontakt

ZEMSPOL STUDÉNKA a. s. IČ: 61974986 Pustějov 92, okres Nový Jičín, 742 43 tel.: +420 556 400 903 e-mail: zemspol@zemspol-studenka.cz